İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklarının Amacı

Özel Çağıner Hastanesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını
gerçekleştirmek, çalışanlarımızın; memnuniyetini, ücretlendirme, performans değerlendirme,
kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır.

Özel Çağıner Hastanesi, doğru iş, doğru zaman ve doğru yer ilkelerinden politikalarında etkin ve
verimli çalışma çıktısına ulaşmayı hedeflemektedir.

İşe Alım Süreci

Özel Çağıner Hastanesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından öncelikli olarak açık pozisyonlarla ilgili
başvurular değerlendirilmektedir.

Açık pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olan adaylarımız ön görüşmeye davet edilir. Mülakata
alınan aday, pozisyonla ilgili yetkinliklerinin uygun görülmesi durumunda ikinci aşamada ilgili
departmana mesleki yetkinliklere ait ayrıntıların görüşülmesi için yönlendirilir. Son aşamada ise,
aday son kez değerlendirilerek olumlu olması durumunda adaya iş teklifi yapılır.

Tüm başvurular gizlilik esasına sadık kalınarak değerlendirilir.

Form doldurmuş olmak kurumumuzu hiçbir taahhüt altına sokmaz.

Hastanemize İş Başvurusu Yapmak İçin;

Bizzat hastanemize gelip iş başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Copyrights ©2016 Özel Çağıner Hastanesi