Odyolojik Tetkikler

Odyolojik Tetkikler

Saf Ses İşitme Tarama Testi (Odyogram )

Hastalarımızın işitme kayıplarının tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu için yapılan Saf ses Odyometrisi Testi, ton sesler verilerek işitme eşiğini saptamaya yarayan bir yöntemdir.

Testlerde 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz frekanslı saf sesler kullanılır ve test sonucunda hastanın saf seslere karşı işitme eşikleri saptanır.


Copyrights ©2016 Özel Çağıner Hastanesi