Sülük Tedavisi

Sülük Tedavisi

SÜLÜK TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ • Sülük tarihte bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir. • 20. Yüzyıl başlarına kadar çok yaygın kullanılmış ve önemini korumuştur. • Eski Avrupa dillerinde ‘doktor’ veya ‘iyileştirici’ anlamında kullanılmıştır. • 4. Parmak eski İngilizcede læcfinger (leech finger-sülük parmağı), Latincede digitus medicus, Yunancada daktylus iatrikos olarak adlandırılmıştır. Çünkü eskiden 4. Parmaktaki damarın direk kalbe bağlandığı varsayılırdı. 4. Parmak sağlıkla ve kalple direk ilişkili sayılır ve bu yüzden evlilik andına kalben bağlılığın işareti olarak yüzük bu parmağa takılırdı. • Rusya’da ilk Sülük enstitüsü 200 yıl önce kurulmuştur. • 1900’lü yılların başında kanın pıhtılaşmasını geciktirici ilaçların bulunmasından sonra Avrupada gözden düşmeye başlamıştır. • Rusya ve diğer Sovyet ülkelerinde yaygın kullanımı devam etmiştir. • 1868’de Louis Pasteur beyin damarı tıkanıklığına bağlı felç geçirmiş ve doktorunun uyguladığı sülük tedevisi ile iyileşmiş ve tıbbın gelişmesine katkılarına devam etmiştir. • Düzenli sülük uygulaması yaptırdığı bilinenlerin arasında Napolyon, Stalin, Rus Çarları ve Rus aristokratlarını sayabiliriz. • Şu an Almanyada Essen ve Berlinde iki sülük araştırma enstitüsü bulunmaktadır. • Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerindeçeşitli üniversitelerde özellikle 1960 tan sonra artan şekilde sülükle ilgili araştırmalar yapılmaktadır. • ABDde 2004’te Plastik Cerrahi dalında 2005’te de tüm tıp dallarında kullanılmak üzere sülük tedavisi kabul edilmiştir ve tıbbi kullanımı hızla yayılmaktadır. • Sülüğün eskiden sadece pis kanı emdiği düşünülürken 19. Yüzyılın sonlarında hirüdin adı verilen bir enzimi salgıladığı bulunmuştur. • Daha sonra giderek artan şekilde başka birçok enzim salgıladığı bulunmuş ve bunlardan 30-40 kadarının tıbbi ve biyolojik etkileri oldukça iyi çalışılmış durumdadır. Elektroforez yöntemiyle yapılan calışmalarda daha henüz detayları çalışılmamış 100 den fazla enzimin sülük tarafından salgılandığı bilinmektedir. 

Copyrights ©2016 Özel Çağıner Hastanesi