Tiroit Bezi Hastalıkları

Tiroit Bezi Hastalıkları

Ülkemizde son yıllarda büyük bir artış gösteren Tiroid hastalıkları, uzun süren hastalıklardır. Doktor gözetiminde uzun yıllar takip gerektirebilen hastalıklardır. Hastanemizde tiroid polikliniğinde bu konuda uzmanlaşmış iç hastalıkları, genel cerrahi ve radyoloji bölümü ile tiroid hastalıkları tanı, tetkik ve tedavisi yapılmaktadır.

Tiroid Hastalıkları
Guvatr (Tiroid bezinin büyümesi)
Hipertiroidi ( Graves ve diğerleri )
Hipotiroidi ( Hashimato ve diğerleri )
Tiroid Nodülleri
Tiroid İltihapları
Tiroid Kanserleri
Tedavi Yöntemleri

Cerrahi Tedavi
Tiroid Hormonu İle Tedavi
Anti-Tiroid ilaçlarla Tedavi
Radyoaktif İyot Tedavisi

Tanı Yöntemleri
Tiroid Ultrasonografisi
Tiroid Sintigrafisi
İğne Biyopsisi
Kan ve İdrar Testleri

Lütfen 0216 428 48 00’dan randevu alınız.


Copyrights ©2016 Özel Çağıner Hastanesi